De Staatsexamens Nederlands als tweede Taal (Nt2)

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.

Lezen – Het examen bestaat uit een boekje met teksten. Het zijn altijd multiplechoicevragen.

Instructiefilm Lezen:

Luisteren – Het examen bestaat uit ongeveer 40 opdrachten bij 5 of meer luisterteksten. Het duurt 90 minuten.

Instructiefilm Luisteren:

Spreken – Het examen duurt ongeveer 25 minuten voor Programma I en II.

Programma I Programma II
Deel 1 8 korte spreekopdrachten 4 korte spreekopdrachten
Deel 2 8 middellange spreekopdrachten 8 middellange spreekopdrachten
Deel 3 1 lange spreekopdracht

Instructiefilm Spreken:

Schrijven – Het examen duurt 100 minuten.

Programma I Programma II
10 zinnen schrijven 7-8 zinnen schrijven
2 korte teksten aanvullen 1-2 korte teksten schrijven
2 korte teksten schrijven 1-2 middellange teksten schrijven

Instructiefilm Schrijven:

Voorbeeldexamens: