PRIPREME ZA POLAGANJE ISPITA U HOLANDSKOJ AMBASADI

Basisexamen inburgering je ispit koji se polaže radi dobijanja dozvole za boravak, rad ili studiranje u Holandiji. Ispit je obavezan za sve one koji žele da se integrišu u holandsko društvo. Ispit se polaže u holandskoj ambasadi a prijavljuje preko sajta www.naarnederland.nl.

Pripreme za Basisexamen inburgering obuhvataju fond od 20 termina od po 60 minuta ili više, u zavisnosti od nivoa znanja i napredovanja kandidata.

Ispit se sajtoji iz tri dela

  1. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
    ( test o istoriji i društvu Holandije)
  2. Spreekvaardigheid
    (usmeni test)
  3. Leesvaardigheid
    (čitanje i razumevanje tekstova)
vetrenjaca
Test Kennis van de Nederlandse Samenleving se satoji od 100 pitanja o istoriji i društvu Holandije od kojih se 30 izabranih pitanja pojavljuje na testu. Ovaj deo ispita traje 30 minuta i radi se na kompjuteru.
talk
Test Spreekvaardigheid se sastoji od 10 pitanja koja se usmeno odgovarju i 12 rečenica koje se takođe usmeno moraju dovršiti. Ovaj deo ispita traje 30 minuta.
computer-beli
Test Leesvaardigheid se sastoji iz čitanja i slušanja 30 reči, čitanja 6 tekstova i odgovaranja na 12 pitanja iz tih tekstova. Ovaj deo ispita traje 35 minuta i tokom ispita nema pisanja, sve se radi klikom miša na kompjuteru. Delovi ispita se mogu polagati odvojeno ili svi zajedno u jednom danu.

Delovi ispita se mogu polagati odvojeno ili svi zajedno u jednom danu.

Primere ispita možete ovde videti.