A1
nivo

Na ovom osnovnom kursu naučićete izgovor i osnove holandskog jezika. Nakon kursa moći ćete da koristite osnovni rečnik, kreirate kratke rečenice, čitate i slušate kratke najave o svom poznatom okruženju.

A2
nivo

Nakon ovog kursa moći ćete da razumete jednostavnije tekstove, ali i nešto komplikovanije uz korišćenje rečnika, kao i da pišete jednostavne tekstove služeći se gramatikom i leksikom savladanom tokom kursa. Takođe moći ćete da razumete konverzacije na javnim mestima i da se u istim dobro snađete.

B1
nivo

Nakon završenog srednjeg nivoa, moći ćete da razumete autentične tekstove iz svakodnevnog života, kao i da pišete o svakodnevnim temama na jednostavnom nivou. Takođe, moći ćete da razumete usmena izlaganja o svakodnevnim poznatim temama i sami da govorite o takvim temama sa relativno dobrim izgovorom. Osim utvrđivanja gramatičkih znanja sa početnih nivoa, znanje ćete proširiti novim vokabularom; služićete se svim glagolskim vremenima, umećete da menjate red reči, da istaknete deo rečenice koji je važan i poznaje rečnik obrađen u toku kursa.

B2
nivo

Po završetku ovog kursa, moći čete da čitate autentične tekstove bez većih problema sa razumevanjem i da pišete relativno složene tekstove bez mnogo grešaka. Osim toga, moći ćete da razumete jednostavna izlaganja i razgovore na radiju i televiziji, ukoliko se radi o standardnom jeziku, ali i jednostavnija izlaganja na nekim drugim dijalektima. Bez problema ćete učestvovati u razgovorima u svakodnevnom zivotu uz pravilno korišćenje gramatike i vokabulara.